xin lỗi bằng tiếng Anh, tags của Công Ty Truyền Thông

, Trang 1

Làm sao để nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành bằng tiếng Anh?

Làm sao để nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành bằng tiếng Anh?

Cách nói 'Tôi xin lỗi' trong tiếng Anh Ngoài câu 'I'm sorry', bạn có nhiều cách để bày tỏ sự hối lỗi của mình trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trong tiếng Anh, từ 'sorry' không chỉ dùng khi bạn đã mắc lỗi, hối hận. Nó còn được dùng khi bày tỏ sự chia

xin lỗi bằng tiếng Anh, tags của Công Ty Truyền Thông, nội dung mới nhất về xin lỗi bằng tiếng Anh, Trang 1