Cách làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu - MasterBrand

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là tài liệu yêu cầu tối thiểu và bắt buộc phải có của bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu cũng là tài liệu thể hiện rõ ràng và đầy đủ nhất các thông tin liên quan tới nhãn hiệu, sản phẩm/ dịch vụ và thông tin của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được ban hành

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là tài liệu yêu cầu tối thiểu và bắt buộc phải có của bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu cũng là tài liệu thể hiện rõ ràng và đầy đủ nhất các thông tin liên quan tới nhãn hiệu, sản phẩm/ dịch vụ và thông tin của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được ban hành kèm theo Phụ Lục A Mẫu 04NH. 

Mẫu thông thường của tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm có 04 trang trong đó

• Trang thứ nhất thể hiện: Mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, thông tin đại diện của chủ đơn (nếu có); thông tin của chủ đơn.

• Trang thứ hai thể hiện các căn cứ để hưởng quyền ưu tiên, Lệ phí nộp đơn, số lượng các tài liệu nộp kèm theo bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

• Trang thứ ba thể hiện phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu

• Trang thứ tư thể hiện các chủ đơn khác (nếu có) và các loại tài liệu khác.

>> Xem thêm: Cách làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại MasterBrand: Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn tên nhãn hiệu, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ | Tư vấn tra cứu nhãn nhiệu | Tư vấn về bảo hộ các đối tượng khác liên quan đến nhãn hiệu như đăng ký bảo hộ bao bì, nhãn mác, kiểu dáng công nghiệp | Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ | Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu | Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá | Đại diện thực hiện công việc theo uỷ quyền, 1

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại MasterBrand: Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn tên nhãn hiệu, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ | Tư vấn tra cứu nhãn nhiệu | Tư vấn về bảo hộ các đối tượng khác liên quan đến nhãn hiệu như đăng ký bảo hộ bao bì, nhãn mác, kiểu dáng công nghiệp | Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ | Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu | Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá | Đại diện thực hiện công việc theo uỷ quyền

Để góp phần vào việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp, cá nhân tham gia sáng tạo và an toàn trước các đối thủ của mình trên thương trường, MasterBrand cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chuyên nghiệp và hiệu quả., 2

Để góp phần vào việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp, cá nhân tham gia sáng tạo và an toàn trước các đối thủ của mình trên thương trường, MasterBrand cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chuyên nghiệp và hiệu quả.

MasterBrand được tổ chức với 03 (ba) văn phòng đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam là: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và TP. Đà Nẵng đồng thời với mạng lưới các đối tác ở các nước trên thế giới như tại Campuchia (Pinthana IP & Consulting Services), tại Lào (Lao Trademark Agency), tại UAE (Abu-Ghazaleh Intellectual Property), tại Mỹ (Lazouski & Associates LLC), tại Iran (Z.A. Afshari Law Firm), tại Malaysia (NBS Intellectual Sdn. Bhd.),.. MasterBrand sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Quý Khách hàng đầy đủ và toàn diện nhất., 3

MasterBrand được tổ chức với 03 (ba) văn phòng đặt tại các thành phố lớn của Việt Nam là: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và TP. Đà Nẵng đồng thời với mạng lưới các đối tác ở các nước trên thế giới như tại Campuchia (Pinthana IP & Consulting Services), tại Lào (Lao Trademark Agency), tại UAE (Abu-Ghazaleh Intellectual Property), tại Mỹ (Lazouski & Associates LLC), tại Iran (Z.A. Afshari Law Firm), tại Malaysia (NBS Intellectual Sdn. Bhd.),.. MasterBrand sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Quý Khách hàng đầy đủ và toàn diện nhất.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách muốn đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng và hiệu quả! Chúng tôi sẽ giúp Quý khách đăng ký sáng chế với một chi phí tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất., 4

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách muốn đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng và hiệu quả! Chúng tôi sẽ giúp Quý khách đăng ký sáng chế với một chi phí tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất.

MasterBrand hành nghề trên nguyên tắc đề cao lợi ích tối thượng của khách hàng, cẩn trọng và khắt khe trong từng công việc, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư và cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng., 5

MasterBrand hành nghề trên nguyên tắc đề cao lợi ích tối thượng của khách hàng, cẩn trọng và khắt khe trong từng công việc, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư và cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin của khách hàng.

Nguồn: https://muabannhanh.com/0934246247/id-f63e0300

Tags: Bảo hộ, bảo hộ nhãn hiệu, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, MasterBrand, tư vấn luật pháp, tư vấn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký quyền tác giả