[Thương hiệu trực tuyến] Căn bản về tên miền

Một tên miền thật ra chỉ là cách khác để liệt kê một địa chỉ IP mật mã số độc nhất nhận dạng một máy vi tính cụ thể hay các thiết bị khác kết nốI với Internet. Ví dụ như khi bạn gõ www.allbusiness.com vào trình duyệt Web,  mộtmáy chủ hệ thống tên miền (DNS) đặc biệt dò tìm tên và so khớp với địa chỉ IP thích hợp (trong
Một tên miền thật ra chỉ là cách khác để liệt kê một địa chỉ IP mật mã số độc nhất nhận dạng một máy vi tính cụ thể hay các thiết bị khác kết nốI với Internet. Ví dụ như khi bạn gõ www.allbusiness.com vào trình duyệt Web,  mộtmáy chủ hệ thống tên miền (DNS) đặc biệt dò tìm tên và so khớp với địa chỉ IP thích hợp (trong trường hợp này 209.0.254.7).
  
Tên miền

Các máy chủ DNS định kỳ download các danh sách cập nhật tên miền/địa chỉ IP so khớp từ những cơ sở dữ liệu trung tâm được đặt ở những vị trí chủ yếu trên Internet. Những tên miền làm cho Internet trở nên tiện lợi hơn vì nó giúp người ta nhớ những Website bằng những cái tên đáng nhớ thay vì những dãy số tối nghĩa.

Mỗi tên đi kèm theo một định dạng tiêu chuẩn, bao gồm một hậu tố chỉ đến miền cao cấp chứa một tên. Bên cạnh 6 miền cao cấp chung ((.com, .org, .net, .gov, .edu, và .mil), hầu hết các quốc gia cũng quản lý những miền cao cấp của họ, như .ca ở Canada và .de của Đức. Mỗi tên miền là một thương hiệu của doanh nghiệp thành lập nó, cho nên với việc giữ vững thương hiêu online của mình, doanh nghiệp tạo được vị thế của họ trên internet. Để khẳng định thương hiệu của bạn khi quảng cáo, bán hàng trực tuyến, bạn có thể in ấn thêm banner và các loại vật phẩm hỗ trợ quảng cáo khác, tăng tối đa hiệu quả. 

Những tên miền kết thúc với các hậu tố quen thuộc .com, .org và .net trở nên khan hiếm. Để đáp ứng kịp nhu cầu, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), một đại lý điều phối hệ thống tên miền đã phê chuẩn những miền cao cấp. ICANN hầu như chắc chắn sẽ phê chuẩn những tên miền cao cấp phụ trong tương lai. Danh sách những đuôi mở rộng miền hiện tại có thể tìm thấy trên Website ICANN.

Xem thêm: https://nghenguoimau.com/meo-thuong-ngay.html

Xem thêm: Hỏi đáp mua hàng

Tags: cách khẳng định thương hiệu, hoạt động thương hiệu, khẳng định thương hiệu, quảng bá thương hiệu, quảng cáo thương hiệu, thương hiệu, thương hiệu online, thương hiệu trực tuyến, đánh giá thương hiệu